ឯកសារ “អានខ្ញុំ“ របស់កម្មវិធី Martus កំណែ២.0

---------------------------------

មាតិកា 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១. ទៅ កំណែ២.

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១.

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១. ទៅ កំណែ១..

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១.

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១..

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១..

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១. ទៅ កំណែ១..

សេចក្តីការណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើអោយកម្មវិធី Winsock កាន់តែទាន់សម័យ បើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការដំណើរការ​​កម្មវិធី Martus លើ Wondows ៩៥ 

 

ចូលទៅមើលវិបសាយ www.martus.org សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី Martus 

 

អានឯកសារមគ្គុទេសក៍ណែនាំអ្នកប្រើ Martus សម្រាប់សេចក្តីណែនាំការសិក្សាស្តីអំពីការ​​ដំឡើងកម្មវិធី Martus 

 

កម្មវិធី Martus . គឺមានចេញជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និង រុស្សី ប៉ុនែ្តឯកសារសម្រាប់អ្នកប្រើជាភាសាអេស្ប៉ាញ និង រុស្សី នឹងមិនទាន់មាននៅឡើយទេ រហូតទាល់តែការចេញផ្សាយលើកក្រោយទៀត (.០១ ដើម្បីមើលថាតើ ឯកសារ.ដែលគេបកប្រែ​​ទាំងនេះ​​មានចេញផ្សាយឬនៅ សម្រាប់ការបកប្រែជា​​ភាសាថៃ រុស្សីអេស្ប៉ាញ របស់​​ឯកសារអ្នកប្រើសម្រាប់កំណែពីមុន (.ចូលទៅកាន់ http://www.martus.org/downloads/ 

 

យើងសុំស្នើរអោយអ្នកដំណើរការកម្មវិធី Martus កំណែ.ជាមួយកម្មវិធីម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus កំណែ. ក៏ថ្មីលើសពីនេះ  បន្ទាប់ពីមានកាលបរិច្ឆេទការចេញផ្សាយ​​កម្មវិធី Martus កំណែ. រាល់ម៉ាស៊ីនបម្រើផលិតផល Martus ទាំងអស់កំពុងដំណើរការកំណែ. ប៉ុនែ្ត​​បើអ្នកកំពុងដំណើរការម៉ាស៊ីនបម្រើព័ត៌មានបម្រុងMartus នោះអ្នកគួរតែអភិវឌ្ឍទៅប្រើកម្មវិធីម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus កំណែ២. (អាចរកបានសម្រាប់ចម្លងចូលម៉ាស៊ីនតាមរយៈ www.martus.org) 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ. ទៅ កំណែ២.

 

      » ឥឡូវ អ្នកអាចមានគណនីស្នាក់ការកណ្តាលជាច្រើន ហើយមានផ្ទៃប្រទាក់អន្តរមុខសម្រាប់បង្កើតគណនីទំាងនោះ  ជាពិសេស វាមានប្រយោជន៍ ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយមនុស្សជាច្រើនក្នុងអង្គការរបស់អ្នកមើលរបាយការណ៍របស់អ្នក 

      » ឥឡូវ គណនីស្នាក់ការកណ្តាលអាចផ្ញើររបាយការណ៍ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនបម្រើ ជំនួសអោយការិយាល័យ​​សាខាណាដែលមិនអាចចូលដំណើរការអ៊ិនធើណែតបាន 

      » តួនាទីនៃការបង្កើតក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លួន ត្រូវបានគេពង្រឹងថែមទៀត ដូចេ្នះអ្នកអាចបង្កើតក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា (ឧទាហរណ៍  កាលបរិច្ឆេទ,តារាងពិត/មិនពិត

      » យើងកំពុងប្រើ​​្នកដំឡើងថ្មីនៃ Windows បើកទូលាយរហស្សលិខអក្សរសម្ងាត់ (NSIS) ដែលឥឡូវអាចត្រូវបានដំណើរការបានដោយតួលើព្យញ្ជនៈដែលមិនមែនជាអក្សរផ្សេងមិនមែនជាឡាតាំង 

      » ថត “របាយការណ៍ដែលបានរក្សាទុក” ថ្មីមួយជំនួសអោយ “ប្រអប់ចេញ”, ថត “របាយការណ៍ដែលបានផ្ញើរ” និងថត “របាយការណ៍ព្រាង” 

      » ឥឡូវ ក្នុងបញ្ជីរបាយការណ៍និមួយៗ មានបង្ហាញនូវជួរឈរមួយដែលបង្ហាញថាតើ របាយការណ៍ត្រូវបានផ្ញើរទៅម៉ាស៊ីនបម្រើដោយជោគជ័យ អត់ 

      » ឥឡូវ កាលបរិច្ឆេទដែលរបាយការណ៍ត្រូវបានរក្សាទុកចុងក្រោយ​​បង្អស់ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងបញ្ជីបង្ហាញរបាយការណ៍ជាមុន និង នៅក្នុងបឋមកថានៃរបាយការណ៍ 

      » ពេលបង្កើតកែប្រែរបាយការណ៍ ប៊ូតុង “ផ្ញើរ” ត្រូវបានប្តូរទៅជា “បោះត្រាទុក” 

      » តួនាទីលុបយ៉ាងលឿនរបស់ Martus . ត្រូវបានជំនួសដោយម៉ឹនុយពីរគឺ  “លុបទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ” ដែលនឹងលុប របាយការណ៍និងកូនសោពីររបស់គណនី,និង “លុបទិន្នន័យទាំងអស់ ហើយយក Martus ចេញ” ដែលនឹងលុបកម្មវិធី Martus ព្រមទាំង​​ថត Martus ទាំងមូល ដោយរួមបញ្ចូលទាំង​​ទិន្នន័យរបស់គណនីដ៏ទៃទៀត បែបនេះគឺគេសំដៅថាត្រូវប្រើតែក្នុងករណីបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះ 

      » តួនាទីថតចម្លងកូនសោត្រូបានពង្រឹងផងដែរ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការចម្លងទុក មុនពេលដែលអ្នក​​បង្កើតរបាយការណ៍នោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវបានរំលឹកអំពីការថតចម្លងកូនសោរបស់អ្នកនៅពេល​​ក្រោយ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានធ្វើវា 

      » សម្រាប់ការស្វែងរករបាយការណ៍ អ្នកអាចប្រើពាក្យគន្លឹះជាភាសាអង់គ្លេស “AND” និង “OR” ឬក៏ជាពាក្យគន្លឹះនៃភាសាដែលត្រូវបកប្រែ  បែបនេះគឺអនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើដែលពុំអាចចូលដំណើរការក្តារចុចភាសាដើម នៅតែអាចធ្វើការស្វែងរកដោយប្រើ “AND” និង “OR” បាន 

      » ប៊ូតុង “ព័ត៌មានលម្អិតនៃរបាយការណ៍” បង្ហាញនូវលេខរបាយការណ៍ដែលមានតែមួយគត់ និងបង្ហាញគណនីស្នាក់ការកណ្តាលណាដែលអាចមើល​​ទិន្នន័យឯកជន​​នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ 

      » ឥឡូវ អ្នកមានជម្រើសដើម្បីលាក់ឬក៏បញ្ជូលទិន្នន័យឯកជនពេលបោះពុម្ភរបាយការណ៍ 

      » ឥឡូវ ជំនួយនៅលើបណ្តាញអាចប្រើជារបៀបស្វែងរកបានហើយ 

      » អ្នកអាចកំណត់ទង់ដើម្បីហាមឃាត់ការ​​ប្រើប្រាស់របាយការណ៍ជាសាធារណៈ សម្រាប់មូលហេតុសន្តិសុខ 

      » ការបង្កើនមុខងារប្តូរឈ្មោះថត 

      » ការកែកំហុសតូចៗជាច្រើនការបញ្ជាក់ និង ការសម្អាតផ្ទៃប្រទាក់អន្តរមុខ 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១.

 

      » ឥឡូវ គណនីជាច្រើន​​អាច​​ត្រូវបាន​​បង្កើត​​លើ​​កុំព្យូទ័រតែមួយ ​​ ការបង្កើតនេះគឺផ្លាស់ប្តូរអេក្រង់ចូលក្នុងលក្ខណៈច្រើនរបៀប  អ្នកមានជម្រើសមួយរវាងការចូលទៅក្នុងគណនីដែលបានបង្កើតរួចការបង្កើតគណនីថ្មីមួយ ក៏ការស្តារគណនី​​ឡើង​​វិញពីឯកសារ​​បម្រុងកូនសោពីរ  វានឹងមានថតរងសម្រាប់គណនីនិមួយៗដែល​​ឋិត​​នៅ​​ខាងក្រោមថត Martus 

      » ឥឡូវ មត្ថភាពដើម្បីជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់ដំណើការ Martus គឺអាចរកបាននៅលើអេក្រង់ចូល 

      » បង្កើនតួនាទីចម្លងទុកកូនសោពីរ និង សមត្ថភាពដើម្បីចម្លងទុកក្នុងឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើន សម្រាប់​​ចែកចាយដល់មិត្តភ័ក្រ្ត 

      » បង្កើន​​​តួនាទីលុបយ៉ាងលឿន ើម្បីអនុញ្ញាតអោយលុបកូនសោពីរចេញការសម្អាតរបាយការណ៍និងទិន្នន័យកូនសោពីរ​​​មុនពេលលុបនិង សមត្ថភាពដើម្បីដំណើរការលុបយ៉ាងលឿន និង ចេញពី Martus ដោយគ្មានការ​​បង្អាក់ ការសួរបញ្ជាក់​​អ្នកប្រើឡើយ 

      » មានម៉ឺនុយ “ឧបករណ៍” ថ្មីមួយ (សម្រាប់សកម្មភាពលុបយ៉ាងលឿនកូនសោពីរនិង សកម្មភាពស្នាក់ការកណ្តាល)

      » បង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus និង ារផ្តល់​​សារកាន់តែច្បាស់ដល់អ្នកប្រើអំពី​​ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនបម្រើ 

      » ជម្រើស​​ភាសាផ្សេង​​ទៀតត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីជម្រើសរបាយការណ៍ 

      » កំហុសត្រូវបានកែដើម្បីការពារកំណែមុនៗនៃកម្មវិធី Martus មិនអោយទទួលយករបាយការណ៍ដោយជោគជ័យពី​​ម៉ាស៊ីនបម្រើព័ត៌មានបម្រុង ប្រសិនបើរបាយការណ៍នោះ​​មានព័ត៌មានសាធារណៈដែលពុំមែនសរសេរ​​ដោយតួអក្សរ​​អង់គ្លេស ​​ កំហុសនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបាយការណ៍​​ដែលគេចម្លងទុកក្នុងម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus យ៉ាងមានសុវត្ថិភាព​​នោះទេ  បញ្ហាអាចនឹងត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ ប្រសិនបើរបាយការណ៍មិនត្រូវបានបង្ហាញ​​នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក ហើយអ្នកព្យាយាមយកឯកសាររបស់អ្នក  ឯកសាររបាយការណ៍បោះត្រារបស់សាខា​​ដែលមានទិន្នន័យសាធារណៈមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស​​​មកវិញ (សារដែលទទួលបានពីករណីនេះគឺ“កំហុសបានកើតឡើង ខណៈពេលកំពុងទាញយករបាយការណ៍សង្ខេបមកវិញ  របាយការណ៍មួយចំនួននៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើនឹងមិនត្រូវបានបង្ហាញទេ ”) កំហុសមិនបានប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីព្រាង  ព័ត៌មានបុគ្គលនៃរបាយការណ៍​​ទេ  អ្នកត្រូវតែចូលដំណើរការ​​ម៉ាស៊ីនបម្រើព័ត៌មានបម្រុង Martus  អភិវឌ្ឍន​​ម៉ាស៊ីនបម្រើ​​របស់អ្នកអោយដំណើរការកម្មវិធីម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus កំណែ.  ថ្មីជាងនេះ ដើម្បីអោយអ្នកអាចទទួល​​យករបាយការណ៍​​ទាំងឡាយណាដែលមាន​​​ទិន្នន័យសាធារណៈមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស 

      » អភិវឌ្ឍ​​ំណែ Java អោយទៅ .._០៣

      » ការកែកំហុសតូចៗជាច្រើនការបញ្ជាក់ និង ការសម្អាតផ្ទៃប្រទាក់អន្តរមុខ 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១. ទៅ កំណែ១..

 

      » កំណែជាភាសា​​រុស្សី​​​ត្រូវបានណែនាំ ដោយរួមទាំង​​កំណែពិសេសនៃកម្មវិធីដំឡើងជាភាសារុស្សី 

      » មគ្គុទេសក៍ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ជា​​ភាសាអង់គ្លេស​​និង​​អេស្ប៉ាញត្រូវបានអភិវឌ្ឍនអោយល្អជាមួយនឹងមុខងារ. 

      » ស្រ្គីបអក្សរ LinuxJavaInstall.txt ្រូវបានបង្កើត​​ដើម្បីអោយងាយស្រួលដល់ការដំឡើង Java ទៅលើម៉ាស៊ីន GNU/Linux 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១.

 

      » ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លូនសម្រាប់គ្រប់របាយការណ៍ ដែល​​ត្រូវបាន​​បង្កើតក្រោយៗមកទៀត  បច្ចុប្បន្ននេះ ការ​​បង្កើតក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លូនគឺសម្រាប់ប្រើចំពោះអ្នកប្រើដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់  ពេលដែលអ្នកជ្រើសជម្រើសម៉ឺនុយនោះ អ្នកនឹងត្រូវបានប្រាប់អោយដឹងពីបញ្ហានេះ ហើយបានប្រាប់ថា ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ អ្នកគួរតែត្រឡប់ក្រោយបើមិនអញ្ចឹងទេ អ្នកនឹងប្រថុយនឹងការបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃ​​ដល់ប្រព័ន្ធដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកពិតជាទៅដល់ទីនោះ អ្នកត្រូវបានផ្តល់អោយជាមួយនូវបញ្ជីនៃស្លាករបស់ក្រឡាទទឹងខ្នាត​​គំរូដែលមានស្រាប់ ដែលត្រូវបានផ្តាច់ពីគ្នាដោយ​​សញ្ញាចុចក្បៀស (;) អ្នកអាចលុប​​ស្លាកទាំងអស់នោះចោល លើកលែងតែក្រឡាទទឹង​​ដែលត្រូវការចំនួន​​បួនគឺ  entrydate (កាលបរិច្ចេទបញ្ចូល), language (ភាសា), author (អ្នកនិពន្ធ)និង title (ចំណងជើង អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរលំដា់ប់លំដោយរបស់ស្លាកទាំងនោះបាន  អ្នកអាចបញ្ចូល​​ក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីរបស់អ្នក​​បាន  រាល់ក្រឡាទទឹងផ្ទាល់ខ្លួននិមួយៗ អ្នកត្រូវតែមានស្លាកដែលជាអក្សរតូច ASCII ហើយបន្ទាប់មកត្រូវមានសញ្ញាក្បៀស ហើយបន្ទាប់មកត្រូវមានអក្សរសម្គាល់របស់វាសម្រាប់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ ដែលអ្នកអាចសរសេរជា​​អក្សរតូច អក្សរធំ ព្រមទាំង​​ដកឃ្លា  ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមរក្សានិយមន័យក្រឡាទទឹងដោយតួអក្សរដែលមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា វាមិន ត្រឹមត្រូវទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនត្រូវបានប្រាប់ផងដែរថាតើចំណុចណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ 

      » ឥឡូវអ្នកមានជម្រើសក្នុងការបញ្ចូលជួរកាលបរិច្ឆេទ (ជួររវាងកាលបរិច្ឆេទពីរផ្សេងគ្នា) សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទរបស់ព្រឹត្តិការណ៍នៃរបាយការណ៍ 

      » ផ្ទៃប្រទាក់អន្តរមុខជាភាសារុស្សីត្រូវបានបន្ថែមផងដែរ ដោយមានជាង​​៩០%នៃសារទាំងអស់ត្រូវបានបកប្រែជាភាសារុស្សី 

      » ឥឡូវអ្នកអាចកំណត់ថតទាំងមូលសម្រាប់នាំចេញ 

      » ប្រសិនបើច្រកធម្មតារបស់ Martus មិនមានសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនបម្រើព័ត៌មានបម្រុង​​ោយសារតែបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា បញ្ហាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជញ្ជាំងភ្លើងជាដើមនោះ កម្មវិធី Martus នឹងត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់ច្រកលេខ ៨០/៤៤៣ 

      » ភាពអាចប្រើប្រាស់បាននៃដំណើរការចម្លងកូនសោពីរទុកត្រូវបានបង្កើន 

      » CD Image និង ការទាញយកទាំងស្រុង មាន​​ួមបញ្ចូលទាំងកំណែ Java ..-០៣ 

      » ការកែកំហុសស្រាលៗជាច្រើនការបញ្ជាក់ និង ការសម្អាតផ្ទៃប្រទាក់អន្តរមុខអ្នកប្រើ ដោយរួមបញ្ចូលជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ដំណើរការដែលមិនប្រើ​​កណ្តុរ 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១..

 

      » ការចេញផ្សាយកំណែ Martus ដែលឆបអាចដំណើរការជាមួយ Linux និង Mac 

      » ប្រសិនបើអ្នកបានដំឡើង​​ម្មវិធី Martus កំណែមុនរួចហើយ អ្នកអាចទាញយកកំណែកម្មវិធី Martus ដែលតូចជាង​​នេះ ដោយមិនចាំបាច់ទាញយកកំណែទាំងស្រុង ដែលមានទំហំធំដោយសារតែកម្មវិធី Java នោះទេ 

      » របាយការណ៍​​ាចត្រូវបាននាំចេញពីកម្មវិធីក្នុងទម្រង់ជា​​ឯកសារ XML 

      » ិនិត្យរកមើលកំណែ Java ដែលឆបអាចប្រើបាន កំឡុងពេលដំឡើងនិងចាប់ផ្តើម 

      » បង្កើនល្បឿនក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ជាមួយនឹងឯកសារភ្ជាប់ 

      » ប្តូរទៅកាន់ទស្សន៏ទ្រនិចរវល់ កំឡុងពេលដំណើរការ 

      » ឥឡូវអ្នកអាចមើលឯកសារភ្ជាប់នៅពេលដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុង Windows 

      » ការផ្លាស់ប្តូរ​​លើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដែលឆបអាចអនុវត្តបានជាមួយ GNU GPL, ការផ្តល់ភាពងាយស្រួលលើតម្រូវការបញ្ជាក់ពីអ្នកប្រើណាដែលត្រូវការខ្ចីរហស្សលិខយកទៅប្រើជាមួយការងារដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មវិធី Martus និង ការពង្រីកសេវាកម្មកម្មវិធីម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus 

      » ឥឡូវអ្នកអាច​​ទួលសារពីម៉ាស៊ីនបម្រើ Martus ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃម៉ាស៊ីនបម្រើ 

      » មានប្រអប់ស្វាគមន៍ថ្មីមួយដែលលេចឡើង ពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមកម្មវិធី សម្រាប់បញ្ជាក់ថាតើ នេះជាកំណែកម្មវិធីផ្លូវការឬអត់ 

      » ធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងកម្មវិធី Martus នៅពេលទាញយកកម្មវិធីដំឡើង។ ឥឡូវកម្មវិធីសម្រាប់បញ្ជាក់ Jar អាចទាញយកបាន​​ដាច់ពីគេ 

      » លក្ខណៈពិសេសលុបលឿនថ្មីមួយនឹងលុបរាល់ឯកសារចម្លងជាមូលដ្ឋាននៃ​​របាយការណ៍ពីថាសរឹងរបស់អ្នក 

      » កែកំហុសនៅពេលដែល​​របាយការណ៍អាចខូច ប្រសិនបើអ្នក​​ទាញយកវាមកវិញ​​ពីម៉ាស៊ីនបម្រើ ហើយបន្ទាប់មកកែប្រែឯកសារចម្លងនោះដោយការបន្ថែមឯកសារភ្ជាប់ថ្មីមួយ 

         » ធ្វើអោយការបកប្រែជាភាសាអេស្ប៉ាញមានលក្ខណៈកាន់តែល្អឡើង 

         » កែបញ្ហាមួយជាមួយ បង្អួចwindow ដែលតម្រូវអោយមានផ្តោតអារម្មណ៍លើ នៅពេលដែលអ្នកប្រើអស់ពេលផុតកំណត់ 

         » ជម្រុញប្រអប់ចូលអោយឋិតនៅផ្នែកខាងលើនៃ Windows ហើយបន្ថែមវាទៅលើ​​បារស្ថានភាពព័ត៌មាន 

         » លាក់ បង្អួចwindow សំខាន់ ក្នុងកំឡុងពេលកែប្រែ 

         » រួមបញ្ចូលនូវបណ្ណាល័យរហស្សលិខដែលកាន់តែល្អឡើង ើយនិងកំណែថ្មីនៃ Java .._០២ ដែលគាំទ្រការបញ្ចូលតួអក្សរបរទេស ដោយប្រើ​​ក្តារចុចជាលេខ ហើយនិងកែប្រែការបាត់បង់សតិ ដែលបាន​​បំផ្លាញសតិដែលមានស្រាប់បន្តិចម្តងៗ 

         » បន្ថែម​​្រាប់ចុចសំខាន់ជាគំរូរបស់ Windows នៅកន្លែងដែលជាក់លាក់ ដូចជា Del និង control-C, X, V និង A 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១.. ទៅ កំណែ១..

 

      » នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសដើម្បីកែប្រែរបាយការណ៍បោះត្រា Martus ធ្វើការចម្លងរបាយការណ៍នោះ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើឯកសារដើមមានឯកសារភ្ជាប់ នោះវាអាចបណ្តាលអោយប្រព័ន្ធមានការច្រឡំ ហើយនៅទីបញ្ចប់ក៏នាំអោយមានការខូចខាតដល់ឯកសារចម្លងឯកសារដើម ក៏ឯកសារទំាងពីរតែម្តង  បញ្ហានេះត្រូវបានកែរួចហើយ 

      » អនុញ្ញាតអោយមានការចែកចាយតាមស៊ីឌីនៃមាតិកាលំនាំដើមដែលអាចបង្កើតជាមុននូវផ្នែកព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់គ្រប់របាយការណ៍  ប្រសិនបើឯកសារDefaultDetails.txt មាននៅលើស៊ីឌី វានឹងត្រូវបានចម្លងទៅថត Martus នៅពេលដំឡើងកម្មវិធី  បន្ទាប់មក ប្រសិនបើឯកសារ DefaultDetails.txt ត្រូវបានរកឃើញ​​នៅក្នុងថត Martus នៅពេលដែលគណនីថ្មីត្រូវបានបង្កើត វានឹងផ្តល់អោយអ្នកប្រើប្រាស់នូវឱកាសដើម្បីប្រើឯកសារនេះជាព័ត៌មានលម្អិតលំនាំដើមសម្រាប់រាល់របាយការណ៍​​ដែលគេបង្កើត 

      » រៀបចំរហស្សលិខ និងរចនាបទកញ្ចប់ខាងក្នុងឡើងវិញដើម្បីធ្វើអោយការថែរក្សាកាន់តែងាយស្រួល 

 

ការផ្លាស់ប្តូរពីកំណែ១. ទៅ កំណែ១..

 

      » សួរនៅកំឡុងពេលដំឡើងកម្មវិធី ថាតើអ្នកប្រើចង់បន្ថែម “កម្មវិធី Martus”, “កម្មវិធីលុប Martus ចេញ” និងឯកសារមួយចំនួនទៀត ចូលក្នុងម៉ឺនុយចាប់ផ្តើមរបស់ Windows អត់។

      » ធ្វើអោយទាន់សម័យបង្កើន Java Runtime Environment ពីកំណែ១.. ទៅកំណែ..-០១ ដែលជួយពង្រឹងសុវត្ថិភាព Java ថែមបន្តិចទៀត 

      » ធ្វើអោយប្រាកដថាកាន់តែជាក់លាក់ថែមទៀតថា រាល់ប្រភពផ្នែកទីអាជ្ញាប័ណ្ណដំណើរការផ្នែកទីឯកសារផ្សេងៗ និង កម្មវិធី Winsock សម្រាប់Windows ៩៥ ដែលគេត្រូវការ ត្រូវបានចម្លងទៅថាសរឹងក្នុងកំឡុងពេលដំឡើង 

         » កែកំហុសនៅក្នុង “ប្រអប់អំពី” និង ការកត់សម្គាល់លើការរក្សាសិទ្ធិឯកសារផ្សេងៗ 

 

សេចក្តីការណែនាំជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើអោយកម្មវិធី Winsock កាន់តែទាន់សម័យ បើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការដំណើរការ​​កម្មវិធី Martus លើ Windows ៩៥ 

 

Java តម្រូវអោយមានបណ្ណាល័យ Microsoft Winsock 2.0  វាទំនងជាប្រាកដណាស់ដែលមើទៅហាក់ដូចប្រព័ន្ធរបស់អ្នក មានកម្មវិធី Winsock . ក៏ថ្មីជាងនេះរួចហើយ  ទោះបីជាយ៉ាង​​ណាក៏ដោយ វាក៏អាចទៅរួចដែរដែលថាប្រព័ន្ធ Microsoft Windows ៩៥ មួយចំនួនមានកំណែកម្មវិធី Winsock ចាស់ជាងនេះ។

 

ដើម្បី​​ពិនិត្យមើលថាតើកំណែណាមួយនៃ Winsock ដែលអ្នកមាន សូមស្វែងរកឯកសារ "winsock.dll"  បន្ទាប់មកជ្រើសរើស​​ "Properties" ពីម៉ឺនុយឯកសារហើយចុចលើផ្ទាំង “Version” 

 

បើម៉ាស៊ីន Microsoft Windows 95 របស់អ្នកមិនមាន Winsock . ថ្មីជាងនេះ អ្នកអាចដំណើរការកម្មវិធីដំឡើង Winsock . ដែលគេទុកនៅក្នុងថតMartus\Win95 

 

បើអ្នកចង់ដឹងពីបញ្ហានេះ URL ខាងក្រោមមានព័ត៌មានអំពីរបៀបសម្រេចថាតើសមាសធាតុ Winsock . ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងវេទិកា​​ Microsoft Windows ៩៥ ទេ 

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q177/7/19.asp